Rectificación pliego. Contrato de servizo de redación do proxecto básico, proxecto de execución e direción da obra da Casa do Concello da Laracha