Rectificación. Redacción do Plan Xeral de Ordenación municipal e actualización cartográfico no municipio de Cedeira