Redacció d’avantprojecte, projecte bàsic i executiu, direcció facultativa (direcció d’obra i direcció d’execució d’obra), estudi de seguretat i salut, coordinació de seguretat i salut i documentació as built corresponents a la reforma i ampliació sala de cerimònies i urbanització complementària de la zona d’accessos exteriors, juntament amb la reforma i ampliació del vestíbul i oficines del tanatori de Reus a l’emplaçament plaça Pablo Picasso, 1 de la ciutat de Reus (Tarragona).