Redacció de 18 projectes executius per a l’obertura i manteniment de la franja exterior de protecció d’urbanitzacions i altres nuclis de població de la província de Barcelona.