Redacció de diferents plans de renovació de paviments municipals a Olivella i Sant Julià de Vilatorta (Barcelona).