Redacció de la documentació acreditativa per a la sol.licitud d’ajuts per la reforma i rehabilitació de l’edifici de l’Ajuntament de l’Arboç integrant la rehabilitació i restauració de l’edifici veí del C/ Major, 28. (Tarragona).