Redacció de la Modificació del Pla General d’Ordenació a l’àmbit de la Unitat d’Actuació de la urbanització Bonrepòs, de totes les fases, fins a la seva aprovació definitiva, i incorporarà tots els treballs d’elaboració i tramitació d’aquest instrument urbanístic. Corbera de Llobregat (Barcelona).