Redacció de la modificació puntual del PGOU en l’àmbit del polígon industrial Mas Roger. Pineda de Mar (Barcelona).