Redacció de l’avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal. Abrera (Barcelona).