Redacció de l’avantprojecte de reurbanització de l’eix carrer Coromines-Batlle Joan Deu-Llims i executiu de la 1a fase per a l’Ajuntament de Sentmenat