Redacció de l’avantprojecte, el projecte bàsic i d’execució, i l’encàrrec de la direcció d’obres de l’adequació i rehabilitació de l’immoble del Palau Requesens, ubicat al carrer del Bisbe Caçador, 3, de Barcelona mitjançant concurs de projectes