Redacció de l’avantprojecte i projecte d’actuació específica per a l’ampliació del cementiri municipal per a l’Ajuntament de Tona (Barcelona).