REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ D’OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT DE REFORMES DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ I CAMBRES FRIGORÍFIQUES DE VARIS MERCATS DE BARCELONA.