Redacció de Projecte i Direcció d’Obra de la passera de bicicletes i vianants a Can Sant Joan, a Sant Cugat del Vallès. En aquesta licitació és necessari un/a tècnic/a especialista en metodologia BIM