Redacció de projecte i direcció facultativa de les obres de construcció d’un centre de dia per a persones majors (PLA CONVIVINT). Faura (Valencia).