Redacció de Projectes Constructius per l’execució de bases d’Operació a: Hospital Clínic, Zona Universitària L3, Cornellà Centre i Selva de Mar. Barcelona.