Redacció de treballs del Pla Estratègic Urbanístic per la regeneració dels teixits productius del Besòs del municipi de Barcelona.