Redacció del Pla director de l’espai públic de Cardedeu i de Vallirana centre (2 lots). (Barcelona).