Redacció del Pla director d’equipaments de l’Ajuntament de Vallirana.