Redacció del Pla Director Urbanístic d’activitat econòmica d’Alió i Vila-Rodona (Tarragona).