Redacció del projecte bàsic complert (Projecte Bàsic, Estudi de Seguretat i Salut (bàsic), annex CTE-DB SI, llicència ambiental), així com la redacció del projecte executiu de la primera fase complert (Projecte Executiu de la primera fase establerta en el bàsic, Estudi de Seguretat i Salut (executiu) i certificació d’eficiència energètica) per la futura construcció d’un nou edifici destinat a Museu de Guissona Eduard Camps, situat en el Parc Arqueològic de la Ciutat Romana de Iesso, a Guissona (Lleida).