Redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior direcció de les obres per a la construcció de l’auditori, escola de música i arts escèniques d’Esplugues de Llobregat, amb la finalitat de construir i posar en servei un nou edifici destinat als usos d’auditori, escola de música i arts escèniques amb una capacitat per a 600 places de públic en sala d’audicions (Barcelona).