Redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior direcció facultativa de les obres «Adequació dels Projectes de remodelació de la planta baixa del Centre d’Interpretació del Parc Natural del Cadí-Moixeró a Bagà» (Barcelona).