Redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior execució de les obres d’Ampliació de l’Escola El Martinet per a un Institut Escola de 2L d’Infantil i Primària i 2L d’ESO a Ripollet (Barcelona).