Redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, i la posterior execució de les obres d’ampliació de l’Escola Agnès Armengol per a una Escola d’1L d’Infantil i Primària i Institut La Serra fins a 2L d’ESO a Sabadell (Barcelona).