Redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior execució de les obres d’Ampliació de l’Escola Antoni Ubach per a un Institut Escola de 2L d’infantil i primària i 2L d’ESO a Terrassa (Barcelona).