Redacció del projecte Bàsic, Executiu i de l’Estudi de Seguretat i Salut de la Rehabilitació del Mercat Municipal diari de Lloret de Mar (Girona).