Redacció del projecte bàsic i d’execució del projecte d’ampliació i reforma de la nova Biblioteca de Torreforta. Tarragona.