REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU ARXIU COMARCAL DE LA CERDANYA. PUIGCERDÀ (GERONA).