Redacció del projecte bàsic i executiu de les obres d’adaptació a la normativa actual de la planta baixa del Centre de serveis per a la gent gran, actualment en funcionament, i la rehabilitació de la planta primera per a la incorporació d’una residència assistida. Morell (Tarragona).