Redacció del Projecte bàsic i executiu de l’obra de reurbanització del sector «Casa de Campo», del municipi de Begur (Girona).