Redacció del Projecte Bàsic i Executiu i d’assistència tècnica de Direcció d’Obra. Nou Complex Zona Franca TMB. Aparcament d’Autobusos i Centre Tecnològic i Logístic. Barcelona.