Redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de la reforma per a la substitució del sistema de climatització, ventilació i obtenció de la llicència d’activitat de l’edifici Judicial Ramon Folch de Girona.