Redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres RAM per la resolució de les patologies de filtracions d’aigua, i substitució del sistema de sanejament de l’Edifici Judicial Ramon Folch. Girona.