Redacció del Projecte bàsic i executiu, la Direcció d’obra i la Coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció d’un edifici municipal situat al passeig Agnès Fabra, 21-23, del municipi d’Alp.