Redacció del projecte constructiu d’actuacions a Triangle Ferroviari Base de vies. Barcelona.