Redacció del Projecte Constructiu per a la retirada de lames de set estacions de la Línia 4 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona