Redacció del projecte constructiu per l’adequació del Taller de Santa Eulàlia pel manteniment de 44 trens de flota