Redacció del projecte constructiu per l’adequació del taller Sagrera pel manteniment de 44 trens de flota