Redacció del projecte, control de qualitat i direcció de les obres de renovació dels sistemes de climatització de la Biblioteca Esteve Paluzie de l’Ajuntament de Barberà del Vallès (Barcelona).