Redacció del projecte d’execució i direcció de les obres d’urbanització del carrer Ginesta, entre els carrers Prat de la Riba i Gardènies, al municipi de Viladecans (Barcelona).