Redacció del projecte de millora de l’espai interior del cementiri municipal i direcció de les obres a Santa Coloma de Cervelló (Barcelona).