Redacció del projecte de reforma i ampliació de les oficines de la seu central de SUMAR, la direcció de les obres, l’E.S.S., la C.S.S. i aquells altres documents tècnics que resultin necessaris per a la posada en marxa dels espais com a oficines. Girona.