Redacció del projecte de reforma i ampliació de les oficines de la seu central de SUMAR, la direcció de les obres, l’ESS, la CSS i tots aquells altres documents tècnics que resultin necessaris per a la posada en marxa dels espais com a oficines. Girona.