Redacció del projecte de renaturalització d’ambients litorals del municipi de Tarragona i la corresponent direcció de l’obra i coordinació de Seguretat i Salut, que forma part del programa Tarragona GreenBelt’26 (TGB’26): renaturalització dels espais urbans i periurbans de l’Anella Verda de Tarragona (codi de projecte C185) que compta amb el suport de la “Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico” (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançats per la Unió Europea -NextGenerationEU.