Redacció del projecte de reparació de les patologies de l’aparcament i reurbanització de la Plaça de les Roquetes, al barri de Roquetes, al Districte de Nou Barris, a Barcelona, així com la possible posterior Direcció d’Obra.