Redacció del projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut i la posterior direcció de les obres de la rehabilitació integral de l’edifici de l’antic mercat de Santa Maria a Barberà del Vallès.