Redacció del projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut i la posterior direcció de les obres per l’arranjament i transformació del carrer Santa Teresa i un tram del carrer de Tresols, a Gavà (Barcelona).