Redacció del projecte, direcció facultativa i posterior execució de les obres per la millora del carrer Major i carrer Sant Martí de Viladecavalls (Barcelona).