Redacció del Projecte d’obres bàsiques d’urbanització de tot el sòl urbanitzable, redacció d’un projecte executiu per a la urbanització de tot el sòl urbanitzable, amb excepció de l’àmbit de la plataforma intermodal ferroviària (que es podrà dividir en fins a 3 projectes d’urbanització, corresponents a 3 diferents sectors en els quals es pot desplegar l’àmbit) i redacció dels Projectes d’obres d’infraestructura de serveis exteriors, del Pla Director Urbanístic La Plana de Lleida, a Lleida.